ALNSF Fagkongress

31 august, 2018

ALNSF Vestfold som arrangerer fagkongressen i år byr på et spennende fagprogram. Programmet inneholder simuleringsworkshop på SIM-senteret til Vestfold sykehus, og flere foredrag om det å stå i kritiske sitasjoner, både som anestesisykepleier og som menneske. «Grønt i sentrum».

Kongressen avholdes 31. august til 2. september 2018 i Tønsberg.