EAHP 2018

21 mars, 2018 - 23 mars, 2018

EAHP ønsker velkommen til Gøteborg og den 23. EAHP kongressen med følgende tema for året; «Sykehusfarmasøyter – vis oss hva dere kan!»