Forelesninger fra PiCCO-symposium 2016

Publisert: 10 februar 2016

Etter et vellykket PiCCO-symposium på A-hus, tirsdag 9. februar 2016, har vi nå lagt ut alle forelesningene som ble holdt under arrangementet. Vi takker alle for oppmøtet og engasjementet, og håper vi sees igjen ved en senere anledning.

Starling og Glycocalyx 2016     FATE eller PiCCO

T Lorentsen 090216 ProCon PiCCO vs EKKO     T Lorentsen 090216 Hemodyn. monitorering Sepsis

Y Martin 090216 Grunnleggende om PiCCO      CeVOX Oslo 2016 Adamson

PiCCO i praksis JL Stenbæk     Ahus brukergodkjenning av personalet på intensiv 2

 

PiCCO lesehefte low NO 2015  1. PiCCO-symp Ahus Program 2016  1. PiCCO-symp. Ahus Evalueringsskjema 2016  1. PiCCO symposium A-hus 2016 endelig V2_Side_1