Medisinsk IKT str

Det digitale bildet blir viktigere og viktigere.

Dagens helsevesen vil i løpet av de neste årene gjennomgå en teknologisk revolusjon og digitalisering. Medisinsk utstyr og IKT vil i langt større grad bli integrert enn det er i dag, og stille store krav til tilgjengelighet og redundante løsninger. Dette medfører også at kompleksiteten øker samt de formelle krav til leverandør.

Vingmed AS har siden 1968 vært med på å bringe nye og innovative produkter til norske sykehus. Dette vil vi fortsette med, og har derfor en egen medisinsk IKT-avdeling bestående av dyktige ingeniører og sivilingeniører.

Vi har valgt å bygge metodikk og prosesser rundt ITIL og PRINCE2, som nærmest er en «de-facto» standard å regne for offentlig sektor i Norge.

  • Salg av IKT-tjenester
  • Prosjektledelse ved innføring av IKT-tjenester
  • Drift, produksjon, brukerstøtte (dersom avtalt i SLA), levering og installasjon av programvare, bistand ved innføring, utfasing og endring av system i IT-leveranser
  • Systemintegrasjoner
  • Kundeportal/servicedesk som følger ITIL